Färg för trägårdsmästerier

Skuggpasta

Vattenlöslig

Skuggpasta för skuggning av fönster i växthus, stall eller fönster som man vill minska ljusgenomsläpp.

Finns i 15kg

Blandas 1 del skuggpasta och 2 till 3 delar vatten. Sprutas, penslas eller rollas på glaset. Tvättas bort med vatten.

IOL 150

Asfaltlösning

För tätning av trärännor i växthus

Finns i 5liter

Radiatorfärg

Alkydbaserad

Lackfärg till värmerör och metallkonstruktioner i växthus.

Finns i 4liter och 10liter

Målas med pensel eller roller. Späds med lacknafta vid behov.

Kallasfalt

För fuktskydd av Husgrunder och stall

Finns i 4liter och 10 liter

Växthusfärg

Alkydbaserad Vit

För målning av träväxthus

Finns i 4liter och 10liter

Skrapa bort all löst sittande färg med stålborste eller skrapa och torka sedan av ytan. Späd färgen med 10% Lacknafta och rör om noga. Undvik att måla i direkt solljus och måla hellre tunt lager flera gånger än för tjockt. 

​Kontakta oss för bra erbjudanden